Julkaisutiedot

Tästä internetsivustosta vastaa Saksan televiestintälain (TMG) 7 §:n mukaisesti:

Lotta-Maria Stönner
Augustastraße 91
52070 Aachen, Saksa
Puh.: +49 (0) 151 505 26717
S-posti: lotta (at) finterpreting.de

USt.ID-Nr. (saksalainen Y-tunnus): DE268188950

Sisällöstä vastaaminen

Tämän internetsivuston sisältö on laadittu mahdollisimman huolellisesti. En kuitenkaan ota vastuuta sisällön oikeudellisuudesta, täydellisyydestä tai ajankohtaisuudesta. Palveluntarjoajana olen Saksan televiestintälain (TMG) 7 §:n ensimmäisen momentin mukaisesti vastuussa omasta sisällöstä yleisen lainsäädännön nojalla. Televiestintälain pykälien 8, 9 ja 10 mukaan en kuitenkaan palveluntarjoajana ole velvollinen valvomaan siirrettyjä tai vieraita tietokokonaisuuksia tai tutkimaan niitä löytääkseni mahdollisia merkkejä lainvastaisuuksista. Edellä mainittu ei vaikuta velvollisuuteen poistaa tai estää käyttämästä tietoja yleisen lainsäädännön nojalla. Tätä velvollisuutta koskeva vastuu astuu kuitenkin voimaan vasta silloin, kun internetsivuston ylläpitäjä on saanut tiedon rikkomuksesta. Jos tietooni tulee rikkomuksia, poistan vastaavat tiedot välittömästi.

Linkeistä vastaaminen

Internetsivustoni sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin, joiden sisältöön minun ei ole mahdollista vaikuttaa. Siksi en voi myöskään ottaa vastuuta näiden ulkopuolisten sivustojen sisällöstä. Linkitettyjen sivustojen sisällöstä vastaa aina kyseisten sivustojen tarjoaja tai ylläpitäjä. Linkitetyt sivustot tarkistettiin linkin luomisen hetkellä rikkomusten varalta, eikä lainvastaisuuksia ollut havaittavissa. Linkitettyjen sivustojen jatkuva sisällöllinen valvonta on kuitenkin ilman konkreettista rikkomusepäilystä kohtuuton vaatimus. Jos tietooni tulee rikkomuksia, poistan vastaavat linkit välittömästi.