Konferenssitulkkaus

Mitä konferenssitulkkaus on?

Tulkkauksessa ei ole kyse pelkästään yksittäisten sanojen kääntämisestä kieleltä toiselle vaan ennen kaikkea puhujan viestin kokonaisvaltaisesta välittämisestä. Tavoitteena on, että puhujan viesti tekee alkuperäiskieltä ymmärtämättömään kuulijaan aivan yhtä suuren vaikutuksen kuin muihinkin kuulijoihin. Tällaista viestin välittämistä varten tarvitaan kansainvälisen viestinnän asiantuntijaa, joka on äärimmäisen kielitaitoinen ja tuntee lisäksi syvällisesti ne kulttuurit, joiden välillä hän viestii.

Missä konferenssitulkkia tarvitaan?

Koulutettuna konferenssitulkkina (European Masters in Conference Interpreting, EMCI) asetan ammattitaitoni asiakkaideni käyttöön muun muassa kansainvälisissä konferensseissa, eurooppalaisissa yritysneuvostoissa ja tehdaskierroksilla. Minulla on vankka kokemus sekä simultaanitulkkauksesta („samanaikaistulkkaus“) että konsekutiivitulkkauksesta („peräkkäistulkkaus“) ja tarjoan lisäksi kuiskaustulkkauspalveluja. Muutamia esimerkkejä tilaisuuksista, joissa toimin tulkkina:

  • Euroopan parlamentin istunnot
  • Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston kokoukset
  • eurooppalaiset yritysneuvostot
  • tehdaskierrokset
  • tv-lähetykset
  • lehdistötilaisuudet
  • markkinointikoulutukset
  • tuotelanseeraukset

Ota yhteyttä, teen mielelläni maksuttoman tarveanalyysin siitä, mikä tulkkausmuoto sopii parhaiten suunnittelemaasi tilaisuuteen ja minkälaista tekniikkaa kokoussaliin tarvitaan. Konferenssitulkkauksen palkkiot lasketaan yleensä päiväkohtaisesti. Päiväpalkkio kattaa varsinaisen tulkkauksen lisäksi tulkkaustoimeksiannon organisatorisen valmistelun, tilaisuuden aihealueen ja erikoissanaston huolellisen omaksumisen sekä sanaston huoltamisen myös tilaisuuden jälkeen.

Konferenssitulkkina luottamuksellinen suhde asiakkaisiin on minulle erityisen tärkeä. Käsittelen asiakkaan kaikkia tietoja ja asiakirjoja ehdottoman luottamuksellisesti. Saksan konferenssitulkkien liiton jäsenenä minua sitoo liiton ammattisäännöstön (saksaksi)mukainen vaitiolovelvollisuus.