Käännöspalvelut

Minkälainen on hyvä käännös?

Kääntäminen ei ole pelkästään alkutekstin sananmukaista „koodaamista“ toiselle kielelle. Hyvä käännös välittää tekstin alkuperäisen sisällön sellaisessa muodossa, että käännöksen vaikutus lukijaan on sama kuin alkutekstin vaikutus lukijaan. Kulttuurierojen takia alkuperäistekstiä on käännettäessä mahdollisesti sopeutettava kohdekulttuuriin. Käännös on silloin hyvä, kun lukija ei huomaa sen olevan käännös. Silloin se sopii täydellisesti sekä kohdekieleen että kohdekulttuuriin.

Mitä tarjoan kääntäjänä?

Tarjoan korkealaatuisia ja luotettavia käännöksiä kaikenlaisista teksteistä, arkisista asiakirjoista monimutkaisiin erityisalan teksteihin. Kääntäessä kiinnitän erityistä huomiota terminologian vastaavuuteen ja käännöksen luettavuuteen. Otan asiakkaan toiveet aina huomioon ja käytän asiakkaan toivomaa terminologiaa. Pidän yllä myös omaa terminologiatietokantaani, jonka avulla voin taata terminologian johdonmukaisuuden toistuvissa teksteissä. Neuvon asiakkaitani mielelläni myös tekstin sopeuttamisesta saksalaiseen kulttuuriin. Ota yhteyttä niin teen maksuttoman tarveanalyysin tarvitsemastasi käännöksestä ja lähetän sinulle tarpeitasi vastaavan tarjouksen, josta käy ilmi käännöksen hinta ja toimitusehdot.

Miten takaan käännösteni laadun?

Laadunhallintaan ja käännösteni kielellisen johdonmukaisuuden takaamiseen käytän SDL Trados Studio 2011 -käännösmuistiohjelmaa.

Käännöspalvelujeni laatuun kuuluu tietysti myös asiakkaiden tietojen ehdottoman luottamuksellinen käsittely. Olen kääntäjänä salassapitovelvollinen ja minua sitoo muun muassa Saksan tulkkien ja kääntäjien liiton (BDÜ e.V.) ammattisäännöstö (saksaksi)

Toimintani kääntäjänä olen vakuuttanut taloudellisella vastuuvakuutuksella R+V Allgemeine Versicherung -yhtiön kautta sekä ammatillisella vastuuvakuutuksella ja toiminnan vastuuvakuutuksella Generali-yhtiön kautta.

Mitkä ovat erikoisalani?

Alla muutamia esimerkkejä erikoisaloistani ja teksteistä, joita olen kääntänyt kullakin alalla:

  • liiketalous: konsernitilinpäätökset, yleiset sopimusehdot, työtyytyväisyyskyselyt
  • oikeus: sopimukset
  • eurooppalaiset yritysneuvostot: sopimustekstit, esitelmät, pöytäkirjat