Oikeustulkkaus

Mitä oikeustulkkaus on?

Oikeustulkkaus vaatii tulkilta ehdotonta puolueettomuutta. Tulkki ei koskaan ota kantaa vaan välittää osallistujien viestit kokonaisuudessaan ja alkuperäisessä muodossaan, parantelematta niitä tyylillisesti.

Suomen kielen virallinen tulkki

Olen Saksan tuomioistuinten vahvistama Suomen kielen virallinen tulkki ja työskentelen siten oikeustulkkina tuomioistuimille ja poliisille. Virallisena tulkkina minua sitoo Saksan lainsäädännön mukainen ehdoton vaitiolovelvollisuus ja olen velvollinen käsittelemään kaikkia minulle uskottuja tietoja ja asiakirjoja luottamuksellisesti.