Neuvottelutulkkaus

Mitä neuvottelutulkkaus on?

Neuvottelutulkkausta käytetään kahdenvälisissä neuvotteluissa ja muissa keskustelutilanteissa, joissa nopea reagointi on tärkeää ja osanottajamäärä vähäinen. Tulkkausmenetelmä neuvottelutulkkauksessa on konsekutiivitulkkaus eli puhuja ja tulkki vuorottelevat niin, että tulkki tulkkaa kerrallaan muutaman lauseen puheosuuksia. Näin voidaan taata nopea vuorovaikutus ja tilanteen keskusteluluonne.

Notaariasioiden tulkkaus

Saksan tuomioistuinten vahvistamana virallisena tulkkina työskentelen myös tilaisuuksissa, joissa vaaditaan notaaria. Myös notaariasioita tulkatessa olen tietysti vaitiolovelvollinen ja käsittelen luottamuksellisesti kaikkia minulle uskottuja asiakirjoja.